Alergia

allergy-18656_640 (1)Alergia (uczulenie, nadwrażliwość) – patologiczna, zmiana tkanek organizmu w reakcji na kontakt z substancjami obcymi, zwanymi alergenami. Do czynników powodujących alergię najczęściej wymienia się czynniki: genetyczne (osoby, u których w rodzinie stwierdzono alergie mają większe ryzyko zachorowania), środowiskowe w tym: dzieci karmione piersią są obciążone mniejszy ryzykiem zostania alergikami niż te karmione sztucznie; higiena (im bardziej sterylne środowisko podczas dorastania, tym większe ryzyko wystąpienia alergii); przebywanie w środowisku o dużym stężeniu spalin i pyłów.